Ik heb het verlangen om JHWH, schepper van hemel en aarde, beter te leren kennen. Ik geloof dat het ook JHWH’s verlangen is dat mensen Hem leren kennen. Waarom is de aarde dan niet vol van de kennisDit is een verwijzing naar: Habakuk 2:13-14 HSV “Zie, is het niet van de HEERE van de legermachten dat volken zich inspannen voor het vuur en natiën zich voor niets afmatten¿ Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.” van JHWH?

VERSTOPPERTJE 

Ik geloof ook dat JHWH Zichzelf grotendeels verborgen houdt. Alleen wanneer mensen naar Hem op zoek gaan, laat Hij zich vindenZie bijvoorbeeld: Amos 5:4 HSV “Want zo zegt de HEERE tegen het huis van Israël: Zoek Mij en leef!” en Deuteronomium 4:29 HSV “Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.”. Hij wíl gezocht worden! Vaak zijn we zo veel met andere dingen bezig dat het ‘zoeken van JHWH’ iets is waar we nauwelijks aan toekomen. Het gevolg is dat zelfs de meeste oprechte gelovigen, waaronder ikzelf, maar beperkte kennis van JHWH hebben.

DE BIJBEL KENNEN

Ik geloof dat het mogelijk is om JHWH te leren kennen door de Bijbel te bestuderenIk geloof dat het ook mogelijk is om JHWH te leren kennen door Zijn schepping te bestuderen, maar in de Bijbel kunnen we lezen hoe JHWH in het verleden heeft gehandeld en wat Hij heeft gezegd. Daardoor kunnen we JHWH in ons eigen leven leren herkennen..

Net als onze ‘kennis van JHWH’ is ook onze ‘kennis van de Bijbel’ beperktHiermee bedoel ik, dat er veel in de Bijbel staat waar we niet mee bekend zijn, maar ook dat er veel is, waarvan we denken dat we weten wat de Bijbel zegt, terwijl dat lang niet altijd zo is.. Ik ben ervan overtuigd, dat we met ons alles denken de Bijbel veel beter te kennen, dan we in werkelijkheid doen. Daarom ben ik er van overtuigd dat het nodig is om oude zekerheden los te laten en opnieuw te onderzoeken wie JHWH is en hoe wij Hem kunnen leren kennen.

EEN ONTDEKKINGSREIS

Ik ben nog maar een klein stukje onderweg met deze ‘reis’, maar ik ‘ontdek’ steeds meer dat JHWH niet erg veel lijkt op wat ik dacht en wat mij geleerdIk ben al best lang Christen en heb inmiddels bijna 20 jaar geleden HBO Theologie gestudeerd. Ik hoor niet (meer) bij een specifieke stroming, maar mijn achtergrond is ‘evangelisch’ te noemen. is. Het is best een zware weg om overal vraagtekens bij te zetten en steeds maar weer opnieuw dingen opzij te leggen, omdat het niet met de Bijbel overeen lijkt te komen.

Mijn geloof is flink geschud en er lijkt ‘steeds minder’ over. De vraag of er wel iets over blijft is beangstigend geweest, maar ondertussen is mijn geloof dieper en sterker geworden. Er zijn steeds meer dingen die ik niet weet en een deel van wat ik wel denk te weten, vindt erg weinig weerklank.

VOLHARDEN!

Toch wil ik met deze reis verder gaan, omdat ik geloof dat het mij dichter bij JHWH zal brengen. Ik laat me regelmatig afleiden en ik heb de moed al meerdere keren opgegeven, maar na een tijdje ‘moet’ ik toch weer verder. Het knaagt en kriebelt als ik er te lang niets mee doe.

DELEN

Daarom blijf ik toch maar met de zoektocht doorgaan, ook al kan ik niet overzien waar deze reis naar toe leidt. En via deze website wil ik mijn 'ontdekkingen' delen met geïnteresseerden. Als iemand hierdoor JHWH, Schepper van hemel en aarde, beter mag leren kennen, is het zeker de moeite waard.