Bij het nadenken over dingen, wordt wel eens gezegd dat we het wiel niet opnieuw uit hoeven te vinden. Maar wat als er iets mis is met het bestaande wiel?

Heeft de meerderheid gelijk?

De idee bestaat dat als heel veel mensen iets denken, het vast wel waar zal zijn. Dit is een heel logisch idee dat in een ideale en simpele wereld vast werkt, maar de werkelijkheid is anders. Anders was de opmerking in Exodus_23U mag de meerderheid in niet volgen in het kwaad, en u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid om zo het recht te buigen. (Exodus 23:2 HSV) niet nodig dat we de meerderheid niet mogen volgen in het kwaad. Dit vers gaat specifiek over de rechtspraak, maar meer algemeen zegt Jezus zelf dat het druk is op de brede weg en 'vrij rustig' op de smalle.

Het kan toch beter?

De kerk is naar mijn idee niet heel dicht bij hoe zij bedoeld is te zijn. Of het wiel nu opnieuw wordt uitgevonden of wordt bijgeschaafd, maakt mij niet uit, maar ik ben wel overtuigd dat het belangrijk is dat het beter wordt. Dit plaatje kwam ik tegen en het geeft wel iets weer van hoe ik tegen te kerk van nu aan kijk:

De kar ligt vol met goede wielen. Zo heeft de kerk ook veel waardevolle dingen tot haar beschikking. Ondertussen zwoegen de mannen doordat ze zelf verkeerde wielen gebruiken. In de kerk worden veel dingen geleerd en gedaan die niet in overeenstemming zijn met de Bijbel en die niet bijdragen aan het leren kennen van wie JHWH werkelijk is. Jezus zei iets vergelijkbaars over de SchriftgeleerdenMattheüs 23:3 Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet. dat volgens mij nu helaas op 'ons' als kerk van toepassing is.

Léren van anderen, niet overnemen

In de geschiedenis van de kerk is er veel toegevoegd en ook veel verloren gegaan. Ik zou graag bij willen dragen aan het terugvinden van wat verloren is gegaan en het verminderen van wat is toegevoegd.Daarbij hoeft het wiel inderdaad niet helemaal opnieuw uitgevonden te worden. We kunnen heel veel leren van verschillende tradities. (niet alleen de eigen traditie) Maar daarbij is het denk ik van belang om wel steeds te blijven toetsen. Ik denk dat de aanmoediging“ Beproef alle dingen, behoud het goede.” (1 Thessalonicen 5:21 HSV) van Paulus om alles te beproeven van toepassing is.