Jezus heeft ons het ‘onze Vader’ geleerd. Hoe zou dit gebed er uit zien als het ons geleerd was door een ‘moderne Christen’?

 

Mijn lieve, lieve papa,

Hier zo heel dicht bij mij

Ik prijs u, ik eer u en ik aanbid u

Ik dank u dat ik in uw koninkrijk mag zijn

Ik dank u dat ik in uw wil wandel

Geef mij elke dag wat ik graag wil

Dank u dat ik heilig en rein ben en daar niets voor hoef te doen

Dank u dat ik niet zo ben als de mensen aan wie ik mij erger

Laat alles in mijn leven vlekkeloos verlopen

Want de duivel heeft geen enkel recht meer op mij

U gaf het koninkrijk aan mij

U gaf de kracht aan mij

U gaf de heerlijkheid aan mij

En ik kan deze dingen nooit meer kwijtraken

In de naam van Jezus

Amen

 

Voor de duidelijkheid: ik wil dit gebed niet promoten!

Mocht je niets vreemds opvallen aan dit gebed, dan daag ik je uit om het eens heel goed te vergelijken met het 'onze Vader' zoals Jezus het ons geleerd heeft.