Een vrouw trouwt met een rijke man. Ze geniet van de enorme zegeningen die dit met zich mee brengt. Ze gaat met haar vriendinnen tennissen op hun eigen tennisbaan en heerlijk ontspannen in hun eigen zwembad en sauna. Ze gaat ook samen met haar vriendinnen met hun privé vliegtuig op reis en ze houdt feesten in hun huis. Op een dag komt ze in het huis een man tegen. Ze raken aan de praat en hij lijkt haar goed te kennen, maar zij kan hem niet plaatsen. Wanneer de man haar na een poosje liefdevol groet en zij alleen achter blijft gaat ze naar een van de bedienden en vraagt hem wie die man is waar ze net mee gesproken heeft. “Maar mevrouw” zegt de bediende tegen haar, “Dat is de eigenaar, de man waarmee u getrouwd bent, uw echtgenoot.”

Als Christenen kunnen we soms zo bezig zijn met allerlei Christelijke dingen dat we de kern uit het ook verliezen: onze relatie met God. Eigenlijk is dat juist het enige dat werkelijk telt.

Psalmen 32:11 Verheugt u in de HERE en juicht, gij rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart.
Filippenzen 4:4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

In het kennen van God is meer vreugde te vinden dan in alle aardse zegeningen.