Vind het woord verdrukking in deze tekst:

Mattheüs 7:14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Het woord verdrukking is niet meer terug te vinden in deze vertaling, maar de betekenis van het woord dat hier met 'smal' vertaald wordt is echt 'verdrukking'. Omdat het als bijvoeglijk naamwoord en in de lijdende vorm gebruikt wordt, kom ik dan letterlijk op: de verdrukte weg. De weg die naar het leven leidt is niet alleen moeilijk begaanbaar, maar zelfs moeilijk te vinden, omdat de weg zelf 'verdrukt' is.

Het begaan van deze 'verdrukte weg' zal vast ook de nodige verdrukking met zich mee brengen. Dat wit Paulus ook al zoals blijkt uit dit volgende vers:

1 Thessalonicen 3:4 want ook toen wij bij u waren, zeiden wij u reeds, dat wij zouden verdrukt worden, zoals gij ook weet, dat geschied is.

De andere weg wordt 'breed' genoemd, terwijl dat Griekse woord, dat maar 1x in het N.T. voor komt, een samentrekking is van 'wijd' en 'ruimte'. De smalle weg blijkt een stuk smaller dan gedacht en de brede en stuk breder.

Wie op deze 'uitgestrekte' weg gaat, hoeft niet op te letten waar het loopt. Als je niet goed oplet, gaat het helemaal vanzelf. Gewoon met de stroming mee. Niet opzettelijk heel veel slechte dingen doen, maar gewoon:  

de weg van de minste weerstand.

De 'verdrukte weg is anders. Niemand gaat per ongeluk op deze weg. Deze weg kost moeite, maar het is wel dé weg die naar het leven leidt.