Genade is een belangrijk theologisch begrip, daarom is het opvallend dat het woord in de evangeliën niet vaak voorkomt. In Mattheüs en Markus zelfs helemaal niet. Dat verklaart mogelijk de vertaling van Lukas 6:32-34 waar het woord genade drie keer uit de vertaling weggelaten wordt.

Vind het woord verdrukking in deze tekst:

Mattheüs 7:14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.