Soms wordt een vers op een bepaalde manier vertaald, terwijl het ook op een andere manier vertaald zou kunnen worden. Dit is volgens mij het geval bij Mattheüs 19:28. Ik moet er bij zeggen, dat alle vertalingen die ik bekeken heb, dit vers op dezelfde manier vertalen. En toch denk ik dat het beter ander kan.

Mattheüs 19:28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen. (HSV[1])

In de Griekse tekst komen geen komma’s voor. Als we in de HSV de komma na ‘gevolgd bent’ weg zouden laten, staat er ineens iets anders. Er staat dan:

dat u die mij gevolgd bent in de wedergeboorte,

In de vertalingen, wordt het stukje ‘in de wedergeboorte’ door het gebruik van de komma gelijkgesteld aan wat er na komt, namelijk ‘wanneer Jezus op zijn troon zal zitten’. Daarmee valt ‘in de wedergeboorte’ in de toekomst. Door de komma weg te laten, valt ‘in de wedergeboorte’ niet meer in de toekomst, maar in het verleden.

Het woord ‘wedergeboorte’ komt maar twee keer in de Bijbel voor. Hier de andere keer:

Titus 3:5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest,

Dit woord dat maar twee keer voor komt, wordt op twee verschillende manieren gebruikt. De ene keer in verband met onze redding en de ander keer in verband met Jezus tweede komst. Is dit wel terecht? Ik lees Mattheüs 19:28 liever op de ander manier:

Mattheüs 19:28  En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent in de wedergeboorte, wanneer[2] de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult richten[3]. (Eigen vertaling)

Deze vertaling past beter, omdat ‘Jezus volgen’ ook in het vers hiervoor wordt genoemd, waar Petrus zegt dat zij Jezus gevolgd zijn. ‘Jezus volgen’ komt ook nog in vers 21 voor, waar Jezus tegen de rijke jongeling zegt: Volg mij! Het ‘volgen van Jezus’ is een belangrijk thema in dit bijbelgedeelte, waardoor het logischer is om ‘in de wedergeboorte’ daar op te betrekken.

Jezus volgen in de wedergeboorte, betekent overigens niet dat Jezus zelf in de wedergeboorte voorop is gegaan. Daar lijkt het wel op, maar ik denk dat het betekent, dat wij Jezus alleen maar kunnen volgen ‘in de wedergeboorte’. Zonder wedergeboorte kan niemand Jezus volgen.


 

[1] Ik gebruik de NBG hier niet, omdat die met hulpwerkwoorden de zin beter leesbaar maakt, maar daardoor wordt de Griekse woordvolgorde minder zichtbaar.

[2] Hier stond in de HSV ‘als’, maar dat betekent in correct Nederlands dat het misschien gebeurd. De juist Nederlandse weergave is dan ook ‘wanneer’, want het zal zeker gebeuren. De HSV is de enige vertaling die hier het woord ‘als’ gebruikt.

[3] Hier stond ‘oordelen’ wat op zich een prima vertaling is, maar het komt over alsof het met het laatste oordeel te maken zou hebben. Ik denk dat eerder aan ‘regeren’ of ‘rechtspreken’ gedacht moet worden. ‘Richten’ is een ouderwets woord, maar het geeft m.i. wel het beste weer wat hier bedoeld wordt.