We spreken vaak gemakkelijk over iets als ‘bijbels’, maar wat is ‘bijbels’ eigenlijk. Niet alles dat in de Bijbel beschreven wordt, is daarmee ook bijbels. De Bijbel is o.a. heel eerlijk, waardoor er heel veel slechte dingen in genoemd en beschreven worden. Iets is ‘bijbels’ wanneer het in overeenstemming is met de boodschap van de Bijbel. Daarbij gaat het om de intentie van God als de eindredacteur van de Bijbel.

2 Petrus 1:20 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat;

Gods intentie is niet altijd gemakkelijk te achterhalen. De Bijbel is een heel uitgebreid boek, waarin sommige gedeelten voor ons moeilijk te begrijpen zijn. Dit komt o.a. doordat wij niet genoeg kennis hebben van vroeger, van andere culturen en vooral ook … van de waarheid. Waarheid is tegenwoordig voor veel mensen subjectief geworden. Ons begrip van de waarheid is ook zeker heel subjectief, maar Jezus is dé waarheid en er is maar één waarheid.

Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Bij bijbels denken komt een specifieke moeilijkheid kijken die uit twee delen bestaat. Ten eerste weten wij lang niet wat de Bijbel allemaal te zeggen heeft, doordat we geleerd hebben om selectief te lezen. We kennen sommige gedeelten van de Bijbel best goed, maar andere eigenlijk nauwelijks. Dit geldt vast niet alleen voor mij.

Ten tweede denken we dat sommige dingen in de Bijbel staan, terwijl dat helemaal niet het geval is. Het onderscheid tussen theologie en bijbel is in ons denken vervaagd, terwijl theologie in de praktijk niet altijd alleen op de Bijbel gebaseerd is.

Tijdens de Reformatie kwam de Bijbel veel meer centraal te staan, maar toch zijn er nog andere invloeden die ons denken beïnvloeden. Vaak lezen we veel boeken en kijken we veel programma’s, we horen heel wat preken en luisteren naar allerlei bijbelstudies, maar de Bijbel daadwerkelijk lezen, is voor velen van ons een moeilijkheid.

Al die andere dingen zijn te vergelijken met voorgekauwd voedsel. Daar is niets mis mee, want dat is precies wat baby’s in het geloof nodig hebben. En ook daarna nog kan het een waardevolle aanvulling zijn op ons geestelijke voedselpatroon. Maar volwassenen in Christus kunnen voor hun geestelijk voedsel niet afhankelijk zijn van anderen. De echte waarheid die de Bijbel ons wil leren, komt niet tot ons in gedestilleerde vorm, maar alleen door te herkauwen.

Johannes 8:31b-32 Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij  en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

‘In zijn woord blijven’ betekent niet alleen lezen, maar vooral ook doen. Maar doen is erg lastig als we niet weten wat er staat. Ik wil een ieder aansporen: Lees en bestudeer de Bijbel!