We spreken regelmatig over wedergeboren worden, maar staat dat er eigenlijk wel?

We spreken vaak gemakkelijk over iets als ‘bijbels’, maar wat is ‘bijbels’ eigenlijk. Niet alles dat in de Bijbel beschreven wordt, is daarmee ook bijbels. De Bijbel is o.a. heel eerlijk, waardoor er heel veel slechte dingen in genoemd en beschreven worden. Iets is ‘bijbels’ wanneer het in overeenstemming is met de boodschap van de Bijbel. Daarbij gaat het om de intentie van God als de eindredacteur van de Bijbel.

Als het over redding gaat, denken we meestal in twee groepen mensen. Zij die wel gered worden en zij die niet gered worden. Dit roept toch wel vragen op zoals: Hoe zit het met mensen die nooit van Jezus hebben gehoord? Of: Hoe zit het met mensen die een totaal verkeerd beeld van God en van Jezus hebben meegekregen? Verder: Gaan alle ‘niet Christenen’ verloren? Maar ook: Wordt iedere Christen gered?

Soms wordt een vers op een bepaalde manier vertaald, terwijl het ook op een andere manier vertaald zou kunnen worden. Dit is volgens mij het geval bij Mattheüs 19:28. Ik moet er bij zeggen, dat alle vertalingen die ik bekeken heb, dit vers op dezelfde manier vertalen. En toch...